Wat willen we?

De gemeentelijke inspanningen op het gebied van werk en inkomen zijn erop gericht om inwoners zo actief mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Actief meedoen is goed voor de persoon zelf vanwege het inkomen, de ontplooiingsmogelijkheden, de sociale contacten en goed voor de lokale samenleving als geheel vanwege de economische groei en de sociale cohesie.

Activiteiten