Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)201625,5017,0017,50