Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)201668,8063,2564,00