Wat willen we?

We bevorderen sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en we voorkomen en bestrijden huiselijk geweld. Daarnaast ondersteunen we de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen. Dit doen we zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. En we bieden beschermd wonen en opvang.

Activiteiten