Wat doen we?

In 2018 ontwikkelen we een uitvoeringsagenda jeugd en maatschappelijke ondersteuning. De doelstellingen uit de beleidsnotitie worden hierin concreet vertaald. Dit zal mogelijk tot financiële consequenties leiden, deze bieden we dan aan de raad aan voor besluitvorming.