Wat doen we?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe beleidsnotitie en uitvoeringsagenda jeugd en maatschappelijke ondersteuning. De oude notitie loopt op 1 juli 2018 af. De uitgangspunten hiertoe zijn in september 2017 door beide gemeenteraden vastgesteld. De uitgangspunten voor beleid jeugd en maatschappelijke ondersteuning 2018 en verder zijn geformuleerd op een interactieve en participatieve wijze met inwoners, maatschappelijke organisaties en zorgpartners.