Wat willen we?

De inwoners die op financieel of sociaal gebied een steuntje in de rug nodig hebben (en hierin in hun eigen netwerk niet kunnen voorzien) moeten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De inkomensondersteuning is daarom met ingang van 1-1-2018 geharmoniseerd en de nieuwe gemeente Zevenaar beschikt daarom over 1 uniforme set uitvoeringsregels, zodat alle inwoners in gelijke gevallen op gelijke wijze kunnen worden geholpen.

Activiteiten