Wat doen we?

We ontwikkelen in 2018 een nieuw beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening. Hierin stelt de raad de kaders voor de uitvoering van schuldhulpverlening en legt nieuwe accenten in het minimabeleid. Intentie is om toe te groeien naar een inkomensgrens van 120% voor alle minimaregelingen.