Wat doen we?

Het gebiedsteam is de toegang voor onze inwoners. Zij zoeken naar praktische oplossingen voor mensen met vragen, problemen of ideeën. Dat doen zij samen met de betrokken inwoners, met de mensen in zijn of haar directe omgeving en met de vrijwilligers en organisaties in de wijk (het wijknetwerk).