Wat willen we?

In de gemeente Zevenaar zijn de "eigen kracht" en de "samen kracht" van de inwoners leidende principes. De ambitie is een dynamische en zelfredzame samenleving. Vanuit de beide krachten worden sociale structuren, het verenigingsleven en burgerinitiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De gemeente biedt een vangnet voor de kwetsbaren in de samenleving. Beleidsuitgangspunten worden daar waar nodig aangepast om een gezond verenigingsleven te waarborgen. Er is aandacht voor de menselijke maat.

Activiteiten