Wat doen we?

We borgen een goede poortwachtersfunctie om instroom te beperken. De RSD zet de verplichte informatiebijeenkomsten voor nieuwe klanten voort. De overige maatregelen en projecten die zijn geïnitieerd worden ook in 2018 voortgezet.