Wat doen we?

De Jeugdwet geeft huisartsen het recht om zonder overleg met de gemeente naar jeugdhulp door te verwijzen. We intensiveren de samenwerking met huisartsen om te kijken hoe we meer laagdrempelige hulpverleningsmogelijkheden in de eerste lijn krijgen. Hierdoor kunnen de hulpverleners onze inwoners sneller, dichter bij huis en mogelijk goedkoper doorverwijzen dan nu het geval is.