Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

6. Sociaal domein
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten
Oorspronkelijke begroting 201846.76346.26645.60445.604
Mutaties primitieve begroting
1. Financieel startdocument FSD 20187421.0461.179993
2. Autonome ontwikkelingen8597126125
Totaal mutaties primitieve begroting6579491.053868
Totaal lasten47.42047.21546.65746.472
Baten
Oorspronkelijke begroting 201812.87412.47312.06812.068
Mutaties primitieve begroting
Totaal mutaties primitieve begroting0000
Totaal baten12.87412.47312.06812.068
Saldo voor bestemming34.54634.74234.58934.404
Mutaties reseve
Toevoegingen0000
Ontrekkingen200000
Saldo Mutaties200000
Resultaat34.74634.74234.58934.404

Programma Financieel per taakveld

6. Sociaal domein
(× € 1.000)
Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten47.42047.21446.65646.473
Baten12.87512.47312.06912.069
Saldo van baten en lasten34.54734.74234.58934.404
Toevoeging reserves0000
Ontrekkingen reserves200000
Resultaat34.74634.74234.58934.404