Inleiding

Marktgeld wordt geheven van degene die goederen of koopwaren uitstalt tijdens de wekelijkse markt. Het is een recht, geheven voor het gebruik van de openbare grond op het marktterrein, gedurende tijd dat het markt is.

Hiervoor geldt een tarief per strekkende meter die in gebruik is genomen. Bij het tarief marktgeld is rekening gehouden met de kosten voor promotie van de markt.

Kostendekkendheid

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting 2018

Bedrijfsregelingen

56

Overhead

24

Inkomsten

-7

Totaal lasten netto

73

Totaal opbrengsten

37

Dekkingspercentage

51%