Inleiding

Reclamebelasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. Vanaf 2010 wordt voor het centrumgebied van Zevenaar reclamebelasting geheven.

De opbrengsten worden, onder aftrek van € 7.500 voor perceptiekosten, doorbetaald aan de Stichting Ondernemersfonds Zevenaar. Dit ter financiering van centrumpromotieactiviteiten.