Inleiding

Voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en het daarbij verlenen van diensten door of vanwege de gemeente worden leges geheven op grond van de ‘Verordening begrafenisrechten’.

Kostendekkendheid

Bedragen x € 1.000

Onderdeel

Begroting 2018

Begraafplaatsen

183

Overhead

58

Inkomsten

-1

Totaal lasten netto

240

Totaal opbrengsten

142

Dekkingspercentage

59%