Inleiding

De precariobelasting is gebaseerd op artikel 228 van de Gemeentewet. Deze belasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

Op basis van recente wetgeving mogen gemeenten tot 1 januari 2022 deze vorm van precario (op kabels en leidingen) heffen, waarbij het tarief vanaf 2016 wettelijk niet verhoogd mag worden.

In Zevenaar en Rijnwaarden kenden we al langere tijd een tarief voor terrassen en standplaatsen (anders dan de weekmarkt) op gemeentegrond. In 2015 (Zevenaar) en in 2014 (Rijnwaarden) is ook precariobelasting ingevoerd voor het houden van kabels en leidingen in de grond.

Tarieven
Voor 2016 geldt voor Zevenaar een tarief van € 2,25 per strekkende meter en voor Rijnwaarden een tarief van € 3,00 per strekkende meter, waarmee ook in de begroting voor 2018 rekening is gehouden.