Inleiding

Gemeenten zijn op grond van artikel 225 van de Gemeentewet bevoegd parkeerbelastingen te heffen in het kader van de parkeerregulering. Deze mogelijkheid is in het leven geroepen voor parkeerregulering. De parkeerbelastingen zijn aan te merken als algemene en zakelijke belastingen. ‘Algemeen’ omdat de opbrengsten vrij besteedbaar zijn voor de gemeenten en ‘zakelijk’ omdat geen rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden.

De kostenopslag bij de naheffingsaanslagen mogen maximaal kostendekkend zijn en zijn gemaximeerd.