De grondslagen en tarieven van de verschillende belastingsoorten van de 2 voormalige gemeenten kennen verschillen en de harmonisatie & uniformering dient nog plaats te vinden middels besluitvorming door de gemeenteraad. Hierna wordt een overzicht opgesteld met daarin de grondslagen en tarieven van de belastingen in 2018.