In Nederland zijn overheidsondernemingen vanaf 1 januari 2016 in principe belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (Vpb). Uit een inventarisatie van de activiteiten op het gebied van de grondexploitatie blijkt dat wij voor de grondexploitaties niet Vpb-plichtig zijn. De conclusie moet nog definitief met de Belastingdienst worden afgestemd en leiden tot een vaststellingsovereenkomst.