In onderstaande tabel worden de gerealiseerde en te realiseren grondverkopen weergegeven. Ten aanzien van de te realiseren grondverkopen 2018 tot en met 2021 dient te worden vermeld dat deze overeenkomstig de laatst vastgestelde uitgangspunten voor de herziening van de grondexploitaties zijn (per 01-01-2017).

Aantallen/m2 kavels wonen en bedrijven (realisatie en prognose)

Naam complex

Jaren

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Bedrijven (ha.)

Zevenaar Oost  - 7Poort en Landeweer

0,75

0,72

1,41

2,00

2,00

2,00

3,00

Zevenaar Oost  - Spoorallee/FOZ

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

Mercurion

0,00

0,00

0,21

0,00

0,14

0,00

0,51

Totaal Bedrijven (ha.)

0,75

0,72

1,62

2,00

5,14

5,00

3,51

Wonen (aantallen kavels/woningen)

Groot Holthuizen

37,00

55,00

79,00

30,00

30,00

30,00

30,00

Middag Oost & Zwanenwaay

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Geerlingshofstraat

4,00

Oud Ooy

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Oranjelaan

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Centrumplan

0,00

0,00

0,00

9,00

0,00

0,00

0,00

Totaal Wonen (aantallen)

44,00

56,00

84,00

41,00

32,00

32,00

32,00