Wat willen we?

De gemeente Zevenaar geeft zelf het goede voorbeeld, zeker als het gaat om de reductie van CO2 door bijvoorbeeld het toepassen van duurzame energie. We hebben hierbij de rol van aanjager en stimulator richting bedrijven en organisaties. We zoeken naar manieren waarop energie bespaard kan worden en hoe energie uit fossiele brandstoffen zo veel mogelijk vervangen kan worden door hernieuwbare energie. Bovendien zorgen we ervoor dat de leefomgeving duurzaam beheerd en ontwikkeld wordt. Ook het beheer van maatschappelijk vastgoed (gemeentehuis, sportaccommodaties e.d.) wordt verduurzaamd. We zetten ons samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem in voor een doelmatige uitvoering en handhaving van milieuwetgeving.

Activiteiten