Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Omvang huishoudelijke restafval (kg/inwoner)2015200,00134,22130,00