Wat doen we?

De audit is een verplichting die volgt uit de Europese Efficiency Richtlijn met als doel dat grote organisaties met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen verplicht zijn om te onderzoeken waar mogelijke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen en de uitstoot van CO2 te reduceren. Het gaat hierbij om groot energieverbruikers met een verbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar aan elektriciteit of een gasverbruik groter dan 25.000 m3. De doelstelling van Europa is een 20% lager energieverbruik in 2020 ten opzichte van 2015. Verduurzamingsmaatregelen voor langer termijn zullen waar mogelijk opgenomen worden in het meerjarenonderhoudsplan. Op dit specifieke terrein vindt met Ataro B.V. afstemming plaats. Waar investeringen financiële consequenties hebben, wordt een kredietvoorstel voorgelegd aan de raad.