Wat doen we?

De uitvoering en handhaving van de taken op het gebied van milieuwetgeving zijn ondergebracht bij de ODRA. We zetten in op goed opdrachtgeverschap richting de ODRA om op een zo effectief mogelijke wijze de inzet op de voor Zevenaar van belang zijnde speerpunten te realiseren.