Wat doen we?

Vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is door de provincie Gelderland het onderdeel ‘Korte voorzieningsketens’ opengesteld. Dit onderdeel is gericht op korte regionale (voedsel) ketens, het ontwikkelen van een directe korte lijn tussen lokale producent (agrariër) – verwerkers – distributeur - consument.