Wat doen we?

We zetten koers naar een energie neutrale gemeente (2050). De uitdaging voor de komende jaren (het huidig perspectief 2015 - 2020) ligt om meer beweging te krijgen in het beperken van het energieverbruik en het toepassen van duurzame energie. Dit gaan we doen door het goede voorbeeld te zijn, het ondersteunen van kansrijke initiatieven, deel te nemen aan het Gelders Energie Akkoord, te stimuleren en faciliteren en voorwaarden te scheppen. Eén en ander staat beschreven in het vastgestelde uitvoeringsprogramma ‘Routekaart 2016 – 2020 …op weg naar een energie neutraal Zevenaar’.