In ongeveer twintig gevallen wordt een pensioenuitkering betaald aan (nabestaanden van) gewezen wethouders. Deze lasten zijn in de begroting opgenomen. Daarnaast bouwen de huidige wethouders pensioenrechten op. Hiervoor wordt een voorziening gevormd. In de begroting wordt in verband met de toename van de rechten jaarlijks rekening gehouden met een toevoeging aan deze voorziening.