In de begroting zijn ramingen opgenomen voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Op grond van de voorschriften mag hiervoor geen voorziening getroffen worden, maar dient hierover wel afzonderlijk informatie in de begroting te worden opgenomen.
Onder de hier bedoelde verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel het voormalige personeel. In onze gemeente gaat het om de volgende posten:

  • wachtgelden gewezen bestuurders
  • pensioenen wethouders
  • opgebouwde vakantierechten