Wat willen we?

De gemeente Zevenaar streeft naar een goed ontwikkelingsklimaat voor alle kinderen en jonge burgers waardoor een maximale ontplooiing, talentontwikkeling en welbevinden aan alle kinderen en jonge burgers wordt geboden. De ontplooiing bestaat onder andere uit het minimaal behalen van een startkwalificatie. De kansen op participatie aan de samenleving en de economische onafhankelijkheid worden hierdoor vergroot. Investeren in een goede (pedagogische) infrastructuur voor scholen en de doorgaande lijn voor 0 tot 23 jarigen zijn daarin belangrijke beleidsaccenten.

Activiteiten