Wat doen we?

Onder harmonisatie wordt verstaan dat het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang verdwijnt: de voorzieningen bieden dezelfde hoge kwaliteit en alle peuters kunnen er gebruik van maken, ongeacht hun achtergrond. Wettelijke regels, eisen en de financiering van beide vormen van opvang worden gelijkgetrokken. Enerzijds worden alle peuters op dezelfde, kwalitatief hoogwaardige manier voorbereid op de basisschool; anderzijds wordt segregatie tussen doelgroeppeuters en niet-doelgroeppeuters en tussen peuters van werkende ouders en van niet-werkende ouders voorkomen. De harmonisatie is wettelijk verplicht per 1 januari 2018. Met een beleidsnotitie en nieuwe subsidieregels die in overleg met maatschappelijke partners medio 2017 in Zevenaar zijn opgesteld is dit ook gebeurd.