Wat doen we?

De raad zal in 2018 de ambitie en daarbij behorende budgetten bepalen voor natuur- en milieueducatie.