Wat doen we?

Samen met de ketenpartners in de voorschoolse voorzieningen, het onderwijs, de welzijnsinstelling en Kunstwerk! De Bibliotheek Liemers en de RSD, werken we aan een integrale aanpak. De aanpak van taalachterstand kan niet los worden gezien van de inzet op preventieve maatregelen, zoals lees- en taalbevordering. Leesbevordering in Zevenaar richt zich niet alleen op kinderen met een risico op een onderwijsachterstand maar op alle inwoners.