Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)20162,010,800,80
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)201626,8822,9022,50
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO)20142,002,152,10