Wat willen we?

De dienstverlening wordt de komende jaren verder vorm gegeven en versterkt. In 2018 ligt de nadruk op het continueren van de noodzakelijke dienstverlening. De versterking van de dienstverlening geschiedt aan de hand van de drie focuspunten: service op maat, verbindend en gastvrij, zoals verwoord in de dienstverleningsvisie 2018-2022. Service op maat: Wij stimuleren digitale dienstverlening en zorgen voor persoonlijk contact waar nodig. De persoonlijke contacten zijn niet beperkt tot de balies in het gemeentehuis, maar wij zijn ook te vinden in de wijk, bij u thuis en bij ondernemers. Voor onze klanten denken wij in oplossingen en leveren maatwerk waar mogelijk. Verbindend: De rol van Zevenaar verandert van "zorgen voor" naar "zorgen dat". Individuele verantwoordelijkheid, versterking van eigen kracht en initiatieven uit de samenleving vormen steeds meer het vertrekpunt van het handelen. Wij faciliteren participatie en laten de uitvoering waar mogelijk en wenselijk aan de inwoner over. Gastvrij: Als gemeente kiezen we voor een persoonlijke benadering. We voelen ons verantwoordelijk, doen wat we beloven en zijn duidelijk en transparant in onze communicatie. Het motto is: “ U ontvangt van ons service op maat, waarbij wij gastvrij en verbindend werken!”

Activiteiten