Wat doen we?

De focuspunten in de Dienstverleningsvisie gaan we meten en verbeteren. We ontwikkelen een monitoringssysteem om de dienstverlening te meten. In 2018 brengen we de huidige dienstverlening in kaart, meten we de dienstverlening via onze systemen en onderzoeken ook bij inwoners en ondernemers de mate van tevredenheid over onze dienstverlening en onze hostmanship. Er komt een intern dashboard dienstverlening, wat leidt tot verbeteracties. Er komt ook een kwaliteitshandvest voor onze inwoners, waarin we de beloften over dienstverlening aan onze inwoners weergeven.