Wat doen we?

We zijn beter bereikbaar voor goede service op maat. Inwoners en ondernemers kunnen ons op verschillende manieren en momenten bereiken: onze website 24 uur per dag, telefonie tijdens kantoortijden en persoonlijk op afspraak in het gemeentehuis of bij u thuis. De openingstijden voor baliebezoek worden uitgebreid met een tweede avondopenstelling. Vanaf 1 januari 2018 zijn wij open op maandag- en woensdagavond. Onze telefonische bereikbaarheid zullen we monitoren en waar mogelijk verbeteren.