Ontwikkelingen in de samenleving, media, organisatie en technologie, zorgen ervoor dat de buitenwereld ons uitgangspunt moet zijn. In de steeds complexer wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking met inwoners en partners. Uitgegaan wordt van de kracht van de samenleving. Wij faciliteren participatie en laten de uitvoering, waar mogelijk en wenselijk, aan de inwoner over. Om verbinding met en tevredenheid over de gemeente te krijgen, zetten we in op herkenbaarheid en een hogere waardering van de communicatie.

Wat gaan we doen?

  • Een huisstijl is de basis van herkenbaarheid. In 2018 is de volledige implementatie online en offline van de nieuwe huisstijl gerealiseerd. Daarnaast borgen we de huisstijltoepassing en het huisstijlbeheer.
  • Om inzicht te krijgen in de bereikte resultaten ontwikkelen we een meetinstrumentarium. De aspecten van verantwoording, onderzoeksmethodiek en wijze van monitoring van kwantitatief en kwalitatief onderzoek maken hier onderdeel van uit.
  • We gaan de website en ons facebook-account, op basis van o.a. gebruikersinzichten en trends, verbeteren. Onze doelstelling is dat de beoordeling van de website door inwoners minimaal een 6,8 is.
    Door onderzoek sluiten we aan op de wensen en behoeften van inwoners aan nieuwe digitale dienstverleningskanalen.
  • Door structureel een online omgevingsbeeld en social media-rapportages beschikbaar te maken, maken we inzichtelijk wat er leeft onder onze inwoners.
  • Inwoners vinden het belangrijk om informatie van de gemeente te krijgen die relevant, tijdig en actueel, op het goede moment, via de juiste kanalen en op hen afgestemd is. Bovendien willen zij op een goede wijze worden betrokken bij besluitvorming. Een communicatiekalender, met zowel jaarlijkse items als communicatiethema’s, draagt daar aan bij.