Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Benodigde weerstandscapaciteit (risico’s)

Beschikbare weerstandscapaciteit :

Risicoreserve
Algemene reserve (vrij aanwendbaar)
Onbenutte belastingcapaciteit
Post onvoorzien

i

i

Weerstandsvermogen Zevenaar

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit

 =

32.781

 = 1,5

Benodigde weerstandscapaciteit

22.000

De ratio voor het weerstandsvermogen kan worden ingedeeld in een aantal waarderingscijfers.

Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

A

2,0 ≤ x

Uitstekend

B

1,4 ≤ x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 ≤ x < 1,4

Voldoende

D

0,8 ≤ x < 1,0

Matig

E

0,6 ≤ x < 0,8

Onvoldoende

F

         x < 0,6

Ruim onvoldoende

De nu berekende ratio van de gemeente Zevenaar valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen om risico’s af te dekken en voldoet daarmee aan het beleid zoals geformuleerd in deze paragraaf.