Wat doen we?

Om er voor te zorgen dat de gemeente Omgevingswet-proof is bij de invoering van de nieuwe wet, zal tijdig het implementatietraject moeten starten. De wet is nieuw en in het voortraject is al gezamenlijk opgetrokken door de voormalige gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar. Voor de implementatie van de Omgevingswet in gemeente Zevenaar is een procesplan op hoofdlijnen opgesteld voor de periode 2017-2023. In 2018 starten wij door in twee pilots ervaring op te doen met de nieuwe aanpak: in de uitvoering van de Centrumvisie Zevenaar en met een actieplan vitaal dorp in een kern in de voormalige gemeente Rijnwaarden. In het procesplan is een raming opgenomen van de invoeringskosten. Dit krijgt een plaats in de kadernota 2019-2022.