Wat doen we?

Het plangebied van het project Rivierklimaatpark IJsselpoort omvat de uiterwaarden van de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. De overheden en relevante gebiedspartijen in dit gebied werken samen met de inwoners aan een intergemeentelijke structuurvisie om dit gebied veilig te houden voor hoogwaterstand en tegelijk beter geschikt te maken voor economische ontwikkeling, recreatie, natuur en scheepvaart. Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van: ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Natuurmonumenten en de gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar.