Wat doen we?

Handhavingsprocedures tegen illegale activiteiten worden opgepakt conform het geharmoniseerde handhavingsbeleid. In het vernieuwde, nog op te stellen handhavingsbeleid zal capaciteitsuitbreiding worden gevraagd t.b.v. een adequate taakuitvoering. Het handhavingsprogramma 2018 en jaarverslag 2017 zullen worden vastgesteld en aangeboden aan de raad en provincie (vanuit haar rol met betrekking tot Interbestuurlijk Toezicht).