Wat doen we?

Het “Watertakenplan De Liemers 2017-2021” is in gezamenlijkheid met andere Liemerse gemeenten en het waterschap Rijn en IJssel opgesteld. Hier komen een aantal duurzaamheidsmaatregelen voort. Een van de maatregelen betreft voorbereiding en vaststelling van de gemeentelijke verordening en aanwijsbesluiten van het afkoppelen van hemelwater. Andere maatregelen zijn het treffen van stimuleringsmaatregelen voor bewoners en bedrijven en het opstellen van een gemeentelijke klimaatadaptatie met bijbehorende maatregelen.