Wat doen we?

In 2018/2019/2020 vindt in een groot gedeelte van de kernen Angerlo en Giesbeek grootschalig onderhoud plaats van de buitenruimte. Hierbij wordt ook de riolering onderhouden en het regenwater wordt afgekoppeld. Deze werkzaamheden binnen de revitaliseringsprojecten vallen onder programma 7, de overige onderdelen van het groot onderhoud vallen onder het totale revitaliseringsplan die zijn opgenomen onder programma 8.