Wat doen we?

Voor de periode 2018-2022 wordt in samenwerking met schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties een nieuw gezamenlijk Integraal HuisvestingsPlan (IHP) opgesteld. Als gevolg van de fusie Zevenaar Rijnwaarden wijzigt de stichtings- en instandhoudingsnorm voor de scholen. Parallel aan het IHP zal een nieuwe Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting worden opgesteld.