Wat doen we?

Stichting Proles heeft een aanvraag onderwijshuisvesting ingediend voor locatie De Carrousel in Zevenaar (in combinatie met ontmoetingscentrum De Maatjes). Deze wordt getoetst aan de huidige verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zevenaar 2015, wat zal leiden tot een kredietvoorstel dat aan de raad wordt voorgelegd. Er wordt in de planvorming zo goed als mogelijk aangesloten bij het traject revitalisering wijk Zonnemaat (aanpak openbare ruimte).