Wat willen we?

De gemeente Zevenaar wil een goed toegankelijk netwerk van onderwijsvoorzieningen. Daarbij streven we naar voldoende en adequate basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. De gemeente is voorstander van een goed gespreid aanbod van mogelijkheden voor basisonderwijs, ook in de kleine kernen, met voldoende differentiatie in onderwijsvormen.

Activiteiten