Wat willen we?

Bij het goed besturen hanteert de gemeente Zevenaar een aantal uitgangspunten. Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat daaronder verstaan wordt. Het bestuur verantwoordt zich ten opzichte van de omgeving en stimuleert een bestuurscultuur met oprechte aandacht voor elkaar, gericht op inhoud en niet op de persoon. Dit geldt zowel intern als extern. Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij. Doelen van de organisatie worden bekend gemaakt en er worden maatregelen genomen om de gestelde doelen te behalen. Hierbij houdt het bestuur zich aan de geldende wet- en regelgeving. Het bestuur verbetert de prestaties en die van de organisatie door middel van reflectie en richt de organisatie daarop in. Daarbij zoekt het bestuur naar vernieuwende manieren van werken gericht op maatwerk.

Activiteiten