Beleidsindicatoren (verplicht)
NaamWaar staat je gemeente ?Jaar metingLandelijkZevenaarBegroting 2018
Apparaatskosten (in € per inwoner)

Niet van toepassing

2018468,00468,00
Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners)

Niet van toepassing

20185,365,36
Externe inhuur (kosten in % totale loonsom en inhuur externen)

Niet van toepassing

 

20187,147,14
Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners)

Niet van toepassing

20186,766,76
Overhead (in % van totale lasten)

Niet van toepassing

201811,3711,37