Overzicht verbonden partijen

Bedragen x € 1.000

Verbonden partij

Bijdrage   2018

Aandeel gemeente

Eigen vermogen 2016

Vreemd vermogen 2016

Resultaat 2016

Gemeenschappelijke regelingen

Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL)

125

11

3

Volwasseneneducatie in de regio Arnhem

4

11

Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL)

1.031

45

1.035

-2

-120

Reinigingsdienst de Liemers (R.D.L.)

1.560

43

1.159

45

Euregio Rijn-Waal

11

1.315

2.424

1

Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg

120

48

36

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)

1.305

12

5.930

-19

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

596

4

855

785

60

VGGM

2.810

6

7.983

42.931

3.400

Presikhaaf bedrijven

5.393

10

851

21.995

851

Samenwerking De Liemers

4.445

52

13.450

635

Overige verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen

66

5

362

131

58

Vennootschappen

Ataro B.V.

1.749

100

238

4.042

107

Leisurelands (R.G.V. Holding B.V.)

3

56.279

38.436

1.275

Vitens N.V.

1

489.000

1.249.000

82.700

Alliander N.V.

3.864.000

3.871.000

207.000

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

4.486.000

149.483.000

396.000

Totaal verbonden partijen

19.215

8.907.918

154.734.317

691.996